Review these vocabulary words to go over words describing the body, clothes, fashion, and other wearable items in Igbo.

Body | Clothes | Fashion

Body – ah

Human body – ah mmadu

Ankle – mgbaji kw

Arm – ala aka

Back – azu

Belly button – otuwe

Bone – ọkpụkụ

Breast – ara

Butt – ike/otele

Cheek – nti

Chest – obi

Chin – agba

Ear – nt

Elbow – apa aka

Eye – anya

Eyebrow – ikuanya

Face – ihu

Finger – mkpisi aka

Footke kw

Forhead – egedege ihu

Hand – aka

Hair – abuba/ntutu isi

Head – isi

Heart – obi

Jaw – agba

Knee – ikpere

Mouth – n

Legkw

Lip – egbugbere n

Neck – onu/olu

Nose – imi

Shoulder – ndabi olu / ubu

Stomach – af

Teeth/tooth – eze

Thigh – mpata ụkwụ

Throat – olu

Thumb – mkpabi aka

Toe – mkpisi kw

Tongueire

Waist– ukwu

Wrist – mgbaji aka

 

Clothes (uweyi)

cloth – akwa
dress – uweyi
jacket – uweyi oyi
jeans – uweyi ukwu
pants – uweyi ukwu
shirt – uweyi ahụ
shoes – agbayi ụkwụ / akpụkpọ ụkwụ

socks – uweyi ukwu
sweater – uweyi ichu oyi

Fashion

bag – akpa

Braceletmgba aka

Earring – ọla ntị

Eye glasses – igagbe anya

gloves – uweyi aka

hat- okpu

headtie – ichafu

Jewelryla

Necklaceihe onu

ring – ọla aka

scarf – ichafu isi

tie – eriri olu

watch – elekele aka

 

Need help staying consistent with your Igbo studies? Sign up for my Igbo Accountability Email Series today!