Nature | Farm | Weather

Nature (odidi)

land – ala

earth  – ụwa

bush – ọhịa

forest – oke ọhịa

stick – osisi

Source: http://www.ezinaulo.com

tree – osisi

palm tree  – osisi nkwụ

plant – kuo

leaf – akwụkwọ ndụ

wood –  osisi

fire – ọkụ

hill – ugwu

Source: http://www.ezinaulo.com

mountain – ugwu ukwu

rock/stone – okwute

water – mmiri

river – osimiri

lake – ezu

 

Farm

farm – ugbo

farmer  – onye ugbo

garden – mbụbọ

seed  – mkpụrụ

soil – aja

agriculture – ihe gbasara iku ubi

barn – ọba

Source: http://www.ezinaulo.com

Weather

weather – ihuigwe

air – ikuku

cloud – urukpu

cold – oyi

hot – ọkụ

wind – ikuku

Source: http://www.ezinaulo.com

sky – elu igwe / enu igwe

rain – mmiriozuzo

sun – anwụ / anyanwụ (Note: Some argue about which word is correct.)

 

sunny/dry season – okochi

rainy/wet season – udu mmịrị

winter (Harmattan winds) – uguru

Source: http://www.ezinaulo.com

moon – ọnwa

new moon – ọnwa ọhụrụ

full moon – ọnwa ukwu

star – kpakpando

 

Need help staying consistent with your Igbo studies? Sign up for my Igbo Accountability Email Series today!